TRIỂN LÃM DU HỌC MỸ MÙA XUÂN 2017 ACCESS AMERICAN EDUCATION Đại diện tuyển sinh của hơn 400 trường học Mỹ Chứng nhận bởi AIRC - Hội đồng tuyển sinh Quốc tế Mỹ www.aaevietnam.com info@aaevietnam.com